Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

17 - Gymnastics and Sports

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Thể dục - Thể thao.

1. Badminton /'bædmintən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người vô địch, nhà quán quân

B. Kỳ công, chiến công

C. người giữ khung thanh`

D. cầu lông


2. Baseball /´beis¸bɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. bóng chày

B. Đập vỡ, làm vỡ tan

C. Giầy trượt băng; lưỡi trượt(ở giầy trượt)


3. champion /´tʃæmpiən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

B. Người vô địch, nhà quán quân

C. cái lao

D. cầu lông


4. feat /fit/ (Dịch)
Trả lời :

A. người giữ khung thanh`

B. Giầy trượt băng; lưỡi trượt(ở giầy trượt)

C. Kỳ công, chiến công

D. cầu lông


5. goaltender /'tendә(r)/ (Dịch)
Trả lời :

A. người giữ khung thanh`

B. Giầy trượt băng; lưỡi trượt(ở giầy trượt)

C. cái lao

D. địch thủ


6. Hurdle /hə:dl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bức rào

B. cầu lông

C. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể

D. địch thủ


7. jacuzzi /ʤə'ku:zi/ (Dịch)
Trả lời :

A. cái lao

B. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể

C. điểm phát bóng

D. Đuổi theo, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng


8. Javelin /´dʒævlin/ (Dịch)
Trả lời :

A. địch thủ

B. cái lao

C. bóng chày

D. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)


9. opponent /ə'pəʊnənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. địch thủ

B. Giầy trượt băng; lưỡi trượt(ở giầy trượt)

C. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)


10. Pole-vault (Dịch)
Trả lời :

A. bóng chày

B. nhảy sào

C. cầu lông

D. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)


11. pursue /pә'sju:/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đuổi theo, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng

B. nhảy sào

C. Bức rào

D. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể


12. shatter /'ʃætə/ (Dịch)
Trả lời :

A. bóng chày

B. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

C. Người vô địch, nhà quán quân

D. Đập vỡ, làm vỡ tan


13. skate /skeit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Giầy trượt băng; lưỡi trượt(ở giầy trượt)

B. Người vô địch, nhà quán quân

C. Đập vỡ, làm vỡ tan

D. địch thủ


14. spectator (Dịch)
Trả lời :

A. Người vô địch, nhà quán quân

B. bóng chày

C. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

D. cái lao


15. tee /t:/ (Dịch)
Trả lời :

A. cầu lông

B. Kỳ công, chiến công

C. Người vô địch, nhà quán quân

D. điểm phát bóng


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn