Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

06 - Clothings - Cosmetics - Fashions

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Chuyên mục trắc nghiệm từ vựng về Quần áo - Mỹ phẩm - Thời trang.

1. braid /breid/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bím tóc

B. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh

C. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)

D. quần lót nam


2. folklore (Dịch)
Trả lời :

A. dân gian

B. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

C. Dép; xăng đan

D. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)


3. glasses /glɑ:s/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kính

B. Mẫu khâu, mũi đan, mũi thêu

C. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh

D. Dép; xăng đan


4. hanger /ˈhæŋ.ər/ (Dịch)
Trả lời :

A. giá treo, móc treo

B. đồ nữ trang

C. dân gian

D. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)


5. jacket /'dʤækit/ (Dịch)
Trả lời :

A. giá treo, móc treo

B. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

C. quần lót nam

D. ví nam


6. Jewelry /ˈdʒuːəlri/ (Dịch)
Trả lời :

A. quần lót nam

B. đồ nữ trang

C. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

D. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh


7. sandal /sændl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)

B. Dép; xăng đan

C. dân gian

D. ví nam


8. scarf /skɑrf/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)

B. Bím tóc

C. dân gian

D. Dép; xăng đan


9. sparkle /'spɑ:kl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

B. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

C. đồ nữ trang

D. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh


10. stitch /stitʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)

B. Mẫu khâu, mũi đan, mũi thêu

C. Sự lấp lánh, sự lóng lánh; ánh lấp lánh

D. dân gian


11. sunglasses (Dịch)
Trả lời :

A. đồ nữ trang

B. kính râm

C. Mẫu khâu, mũi đan, mũi thêu

D. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)


12. tartan /'ta:tn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Mẫu những vạch màu chéo nhau theo góc vuông (đặc trưng của dân cao nguyên Xcốtlen)

B. Áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)

C. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)

D. giá treo, móc treo


13. trousers /´trauzə:z/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kính

B. giá treo, móc treo

C. Quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)

D. đồ nữ trang


14. underpants (Dịch)
Trả lời :

A. kính râm

B. quần lót nam

C. Bím tóc

D. giá treo, móc treo


15. wallet /'wolit/ (Dịch)
Trả lời :

A. dân gian

B. Khăn quàng cổ, khăn choàng cổ (của phụ nữ)

C. Mẫu khâu, mũi đan, mũi thêu

D. ví nam


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn