Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

05 - Foods and fruits

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng về chuyên mục ẩm thực, các loại thực phẩm và hoa quả.

1. baptize /bæp´taiz/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lợn (bò, cừu) nướng (quay) cả con

B. xào

C. quả bưởi chùm

D. (tôn giáo) rửa tội


2. barbecue /´ba:bi¸kju:/ (Dịch)
Trả lời :

A. rau bina (trồng trong vườn có lá rộng màu xanh sẫm có thể luộc và ăn

B. Gốc cây (còn lại sau khi đốn)

C. Lợn (bò, cừu) nướng (quay) cả con

D. (thực vật học) cây thuỷ tiên hoa vàng


3. Cantonese /ˌkantəˈniːz / (Dịch)
Trả lời :

A. (tôn giáo) rửa tội

B. Tiếng Quảng Đông ( Trung Quốc)

C. Đồ ăn ngon, đồ ăn quý, cao lương mỹ vị


4. crouton /ˈkruːtɒn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cây dâm bụt

B. Bánh mì nướng dùng với xúp

C. Cây kế (thuộc họ cúc)

D. Đồ ăn ngon, đồ ăn quý, cao lương mỹ vị


5. daffodil (Dịch)
Trả lời :

A. (thực vật học) cây thuỷ tiên hoa vàng

B. hoa lưu ly

C. Gốc cây (còn lại sau khi đốn)

D. rau bina (trồng trong vườn có lá rộng màu xanh sẫm có thể luộc và ăn


6. delicacy /ˈdɛlɪkəsi/ (Dịch)
Trả lời :

A. (thực vật học) cây thuỷ tiên hoa vàng

B. Bánh mì nướng dùng với xúp

C. quả bưởi chùm

D. Đồ ăn ngon, đồ ăn quý, cao lương mỹ vị


7. forget-me-not /fə´getmi¸nɔt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Bánh mì nướng dùng với xúp

B. hoa lưu ly

C. Cây kế (thuộc họ cúc)

D. Gốc cây (còn lại sau khi đốn)


8. Grapefruit-Pomelo (Dịch)
Trả lời :

A. quả bưởi chùm

B. (tôn giáo) rửa tội

C. Hạt tiêu, hồ tiêu

D. (thực vật học) cây thuỷ tiên hoa vàng


9. Hibiscus /hi'biskəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. xào

B. Cây dâm bụt

C. Gốc cây (còn lại sau khi đốn)

D. Hạt tiêu, hồ tiêu


10. pepper /´pepə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lợn (bò, cừu) nướng (quay) cả con

B. Hạt tiêu, hồ tiêu

C. xào

D. (tôn giáo) rửa tội


11. quince /kwins/ (Dịch)
Trả lời :

A. Hạt tiêu, hồ tiêu

B. (tôn giáo) rửa tội

C. Cây kế (thuộc họ cúc)

D. Quả mộc qua


12. spinach /ˈspɪnɪdʒ -ɪtʃ/ (Dịch)
Trả lời :

A. (tôn giáo) rửa tội

B. Bánh mì nướng dùng với xúp

C. Gốc cây (còn lại sau khi đốn)

D. rau bina (trồng trong vườn có lá rộng màu xanh sẫm có thể luộc và ăn


13. Stir fry /stə: frai/ (Dịch)
Trả lời :

A. (tôn giáo) rửa tội

B. xào

C. Bánh mì nướng dùng với xúp

D. hoa lưu ly


14. stump /stʌmp/ (Dịch)
Trả lời :

A. Gốc cây (còn lại sau khi đốn)

B. (tôn giáo) rửa tội

C. Cây kế (thuộc họ cúc)

D. Quả mộc qua


15. thistle /'θisl/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cây kế (thuộc họ cúc)

B. (tôn giáo) rửa tội

C. rau bina (trồng trong vườn có lá rộng màu xanh sẫm có thể luộc và ăn

D. Cây dâm bụt


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn