Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

04 - Life & Religion

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục về Tôn giáo & Đời sống

1. accusations/,ækju:'zeiʃn/ (Dịch)
Trả lời :

A. Sự kết tội, sự buộc tội; sự bị kết tội

B. Nghĩa trang

C. cưỡng bức

D. gọi về, triệu về, kỷ niệm sự kiện


2. artificial /a:ti'fi∫l/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhân tạo

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. Kết án, kết tội, xử, xử phạt

D. Hồi giáo


3. coercive (Dịch)
Trả lời :

A. cưỡng bức

B. dòng cứu thế (công giáo)

C. Hồi giáo

D. Truyện, truyện ngắn


4. condemn/kən'dem/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kết án, kết tội, xử, xử phạt

B. Nghĩa trang

C. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

D. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn


5. envy/´envi/ (Dịch)
Trả lời :

A. gọi về, triệu về, kỷ niệm sự kiện

B. Nhà thần học; chuyên gia về thần học, người nghiên cứu về thần học

C. sự ghen tị, sự đố kỵ


6. graveyard (Dịch)
Trả lời :

A. Nghĩa trang

B. cưỡng bức

C. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

D. Nhân tạo


7. grievous /´gri:vəs/ (Dịch)
Trả lời :

A. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

B. cưỡng bức

C. Đau buồn, đau khổ

D. Nhà thần học; chuyên gia về thần học, người nghiên cứu về thần học


8. Muslim (Dịch)
Trả lời :

A. Hồi giáo

B. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)

C. Sự kết tội, sự buộc tội; sự bị kết tội

D. Nhà thần học; chuyên gia về thần học, người nghiên cứu về thần học


9. plausible /'plɔ:zəbl/ (Dịch)
Trả lời :

A. gọi về, triệu về, kỷ niệm sự kiện

B. sự ghen tị, sự đố kỵ

C. Sự kết tội, sự buộc tội; sự bị kết tội

D. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)


10. recall /ri´kɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhân tạo

B. sự ghen tị, sự đố kỵ

C. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

D. gọi về, triệu về, kỷ niệm sự kiện


11. Redemptorist (Dịch)
Trả lời :

A. dòng cứu thế (công giáo)

B. Nghĩa trang

C. Sự kết tội, sự buộc tội; sự bị kết tội

D. Nhà thần học; chuyên gia về thần học, người nghiên cứu về thần học


12. tale /'teili:z/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nghĩa trang

B. Truyện, truyện ngắn

C. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

D. cưỡng bức


13. theologian /,θiə'ləudʒən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Nhà thần học; chuyên gia về thần học, người nghiên cứu về thần học

B. dòng cứu thế (công giáo)

C. Hồi giáo

D. Có vẻ hợp lý, có vẻ đúng (lời nói, lý lẽ)


14. upset (Dịch)
Trả lời :

A. cưỡng bức

B. Làm khó chịu, cảm thấy khó chịu; làm rối loạn

C. Gái trinh, trinh nữ

D. Nghĩa trang


15. Virgin /´vɜːdʒin/ (Dịch)
Trả lời :

A. Gái trinh, trinh nữ

B. Hồi giáo

C. Truyện, truyện ngắn

D. gọi về, triệu về, kỷ niệm sự kiện


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn