Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

17 - Gymnastics and Sports

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Thể dục - Thể thao.

1. Archery /´a:tʃəri/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kéo mạnh, giật mạnh

B. Người vô địch, nhà quán quân

C. bắn cung;

D. bóng chày


2. Baseball /´beis¸bɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. đô vật (người tham gia môn thể thao đấu vật)

B. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể

C. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

D. bóng chày


3. champion /´tʃæmpiən/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc đua ngựa

B. Kéo mạnh, giật mạnh

C. môn đấu vật

D. Người vô địch, nhà quán quân


4. hike /hʌɪk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

B. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

C. Cuộc đua ngựa

D. Người vô địch, nhà quán quân


5. Horse-race /´hɔ:s¸reis/ (Dịch)
Trả lời :

A. ván trượt tuyết

B. Môn xki (môn thể thao di chuyển trên ván trượt tuyết)

C. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

D. Cuộc đua ngựa


6. jacuzzi /ʤə'ku:zi/ (Dịch)
Trả lời :

A. bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể

B. ván trượt tuyết

C. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

D. bắn cung;


7. opponent /ə'pəʊnənt/ (Dịch)
Trả lời :

A. bắn cung;

B. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

C. đô vật (người tham gia môn thể thao đấu vật)

D. địch thủ


8. Regatta /ri´gætə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

B. đô vật (người tham gia môn thể thao đấu vật)

C. địch thủ

D. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)


9. ski /ski:/ (Dịch)
Trả lời :

A. ván trượt tuyết

B. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

C. môn bóng đá

D. Người vô địch, nhà quán quân


10. skiing /ˈskiːɪŋ/ (Dịch)
Trả lời :

A. bắn cung;

B. Môn xki (môn thể thao di chuyển trên ván trượt tuyết)

C. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

D. ván trượt tuyết


11. Soccer (Dịch)
Trả lời :

A. môn bóng đá

B. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

C. bóng chày

D. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm


12. spectator (Dịch)
Trả lời :

A. Người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu.)

B. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

C. đô vật (người tham gia môn thể thao đấu vật)

D. Cuộc đua ngựa


13. wrestler /´reslə/ (Dịch)
Trả lời :

A. đô vật (người tham gia môn thể thao đấu vật)

B. Kéo mạnh, giật mạnh

C. Cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm

D. môn đấu vật


14. wrestling /´resliη/ (Dịch)
Trả lời :

A. môn đấu vật

B. Kéo mạnh, giật mạnh

C. môn bóng đá

D. địch thủ


15. yank /jæɳk/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khoẻ hoặc tiêu khiển)

B. đô vật (người tham gia môn thể thao đấu vật)

C. Cuộc đua ngựa

D. Kéo mạnh, giật mạnh


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn