Loading ..
     Trắc Nghiệm Tiếng Anh Toàn Tập Các câu kế tiếp

17 - Gymnastics and Sports

Bật/tắt các lựa chọn A B C D
Trắc nghiệm từ vựng chuyên mục Thể dục - Thể thao.

1. amateur (Dịch)
Trả lời :

A. Lưỡi (dao, kiếm)

B. chạy nhảy wa sào

C. Cuộc đua, cuộc chạy đua

D. Nghiệp dư, không chuyên


2. Basketball /'baskitbɔ:l/ (Dịch)
Trả lời :

A. môn bóng gậy cong, khúc côn cầu

B. bóng rổ

C. Nghiệp dư, không chuyên

D. Cuộc đua, cuộc chạy đua


3. blade /bleid/ (Dịch)
Trả lời :

A. thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp

B. Lưỡi (dao, kiếm)

C. đua ngựa non

D. bóng rổ


4. commentate /´kɔmen¸teit/ (Dịch)
Trả lời :

A. chạy nhảy wa sào

B. thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp

C. Sự nhảy lộn nhào; cú nhảy lộn nhào

D. Tường thuật


5. elite /i´li:t/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tỷ lệ (tiền cuộc)

B. Tường thuật

C. bóng rổ

D. thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp


6. feat /fit/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lưỡi (dao, kiếm)

B. Đập vỡ, làm vỡ tan

C. đua ngựa non

D. Kỳ công, chiến công


7. Hockey /´hɔki/ (Dịch)
Trả lời :

A. môn bóng gậy cong, khúc côn cầu

B. môn pôlô (người chơi cưỡi ngựa và dùng cái chày có cán dài đánh quả bóng vào trong cầu môn)

C. thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp

D. Kỳ công, chiến công


8. Hurdling (Dịch)
Trả lời :

A. chạy nhảy wa sào

B. Lưỡi (dao, kiếm)

C. đua ngựa non


9. odds /ɔds/ (Dịch)
Trả lời :

A. Tỷ lệ (tiền cuộc)

B. Cuộc đua, cuộc chạy đua

C. Sự nhảy lộn nhào; cú nhảy lộn nhào


10. Polo /´poulou/ (Dịch)
Trả lời :

A. Kỳ công, chiến công

B. thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp

C. môn pôlô (người chơi cưỡi ngựa và dùng cái chày có cán dài đánh quả bóng vào trong cầu môn)

D. bóng rổ


11. Pony-trekking (Dịch)
Trả lời :

A. đua ngựa non

B. Đập vỡ, làm vỡ tan

C. môn bóng đá

D. môn bóng gậy cong, khúc côn cầu


12. race /reis/ (Dịch)
Trả lời :

A. Cuộc đua, cuộc chạy đua

B. Lưỡi (dao, kiếm)

C. Tường thuật

D. môn pôlô (người chơi cưỡi ngựa và dùng cái chày có cán dài đánh quả bóng vào trong cầu môn)


13. shatter /'ʃætə/ (Dịch)
Trả lời :

A. Đập vỡ, làm vỡ tan

B. môn bóng gậy cong, khúc côn cầu

C. Cuộc đua, cuộc chạy đua

D. thành phần tinh túy, ưu tú, cao cấp


14. Soccer (Dịch)
Trả lời :

A. Nghiệp dư, không chuyên

B. môn bóng gậy cong, khúc côn cầu

C. môn bóng đá

D. Sự nhảy lộn nhào; cú nhảy lộn nhào


15. somersault /´sʌmə¸sɔ:lt/ (Dịch)
Trả lời :

A. Lưỡi (dao, kiếm)

B. Nghiệp dư, không chuyên

C. môn bóng đá

D. Sự nhảy lộn nhào; cú nhảy lộn nhào


Gởi link [] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook Các câu kế tiếp
    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:16, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:58:22 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn