Loading ..
    Tin tức     Chi tiết thông tin Gmail Bookmark Facebook Share

ENGLISH - DANH NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH KHIẾN BẠN CHỈ MUỐN “XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI”


http://www.baiviet.net/news.aspx?idn=6082091768392&n=english---danh-ngon-tieng-anh-du-lich-khien-ban-chi-muon-%E2%80%9Cxach-ba-lo-len-va-di%E2%80%9D

DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ DU LỊCHTo travel is to discover that everyone is wrong about other countries.
Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.
– Aldous Huxley

A traveler without observation is a bird without wings.
Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim không có cánh.
– Moslih Eddin Saadi.

For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.
Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển.
– Robert Louis Stevenson

Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller..
Đi du lịch – nó khiến bạn câm nín, và sau đó biến bạn thành một người kể chuyện.
– Ibn Battuta

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.
Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.
– Andre Gide Don"t tell me how educated you are, tell me how much you have travelled 
Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi được bao nhiêu.
_Mohammed_

We travel not to escape life, but for life not to escape us.
Chúng ta đi du lịch không phải đề chạy trốn cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta.
– Khuyết danh.

The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are.
Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.
– Samuel Johnson

Not all those who wander are lost.
Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.
– J.R.R. Tolkien


Travel is the only thing you buy that makes you richer.
Du lịch là thứ duy nhất bạn mua mà khiến bạn giàu thêm.
– Khuyết danh

The man who goes alone can start today; but he who travels with another must wait till that other is ready.
Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.
– Henry David Thoreau


The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.
Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.
– Shirley MacLaine


Gởi link [ENGLISH - DANH NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH KHIẾN BẠN CHỈ MUỐN “XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI”] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook

 
    Hình ảnh
Click vào hình nhỏ để xem
ENGLISH - DANH NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH KHIẾN BẠN CHỈ MUỐN “XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI”ENGLISH - DANH NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH KHIẾN BẠN CHỈ MUỐN “XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI”ENGLISH - DANH NGÔN TIẾNG ANH DU LỊCH KHIẾN BẠN CHỈ MUỐN “XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI”
hinh quang cao

''


    Phản hồi
edit Chia sẻ / bình luận

Gởi phản hồi :
Họ tên/ Email người gởi(*)
Nội dung (*)
Mã số xác nhận (*) Ma kiem tra


 
Trắc nghiệm Từ Vựng Anh Văn Online