Loading ..
    Tin tức     Chi tiết thông tin Gmail Bookmark Facebook Share

English - 15 danh ngôn của người nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫm


http://www.baiviet.net/news.aspx?idn=1897191768392&n=english---15-danh-ngon-cua-nguoi-noi-tieng-khien-ban-phai-suy-ngam

Tracnghiemanhvan  -  15 danh ngôn của người nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫm


1. The difference between stupidity and genius is that genius has its limits – Albert Einstein
Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là thiên tài luôn có giới hạn – Albert Einstein 


2. I cried because I had no shoes until I saw a man who had no feet – Helen Keller
Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày- Helen Keller

3. Form is temporary, Class is permanent - Sir Alex Ferguson
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi - Sir Alex Ferguson

4. Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die – Buddha
Giữ lấy sự giận dữ cũng giống như uống thuốc độc và mong đợi kẻ khác chết – Đức Phật

5. If you"re good at something, never do it for free. - The Joker
Nếu bạn giỏi một thứ gì đó thì đừng bao giờ nên làm điều đó miễn phí – Joker

6. The greatest enemy of knowledge is not ignorance; it is the illusion of knowledge. - Stephen Hawking
Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự thiếu hiểu biết mà chính là sự ảo tưởng về kiến thức

7. I have not failed. I"ve just found 10,000 ways that won"t work- Thomas Edison
Tôi không thất bại, chỉ là tôi đã tìm ra 10,000 cách khiến nó không chạy – Thomas Edison

8. If you tell the truth, you don"t have to remember anything – Mark Twain
Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ bất cứ điều gì – Mark Twain

9. Why join the navy if you can be a pirate? - Steve Jobs
Tại sao bạn phải gia nhập hải quân nếu bạn có thể là một tên cướp biển? – Steve Jobs


10. Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75 – Benjamin Franklin
Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi mới chôn mà thôi – Benjamin Franklin

11. Money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end – Bob Marley
 Tiền là con số và số thì không bao giờ kết thúc. Nếu phải mất tiền để được hạnh phúc, thì việc tìm kiếm hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc – Bob Marley
 
12. The world won"t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself – Bill Gates
 Thế giới không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn. Thế giới sẽ chỉ trông chờ vào thành tưu mà bạn đạt được, vì thế nên đạt được điều gì đó trước khi cảm thấy tự hào về bản than – Bill Gates

13. A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin
Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí – Charlie Chaplin14. For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness - Ralph Waldo Emerson
 Mỗi phút tức giận là bạn mất đi 60 giây hạnh phúc – Ralph Waldo Emerson
 
15. When I was 17, I read a quote that went something like: "If you live each day as if it was your last, someday you"ll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has been "No" for too many days in a row, I know I need to change something – Steve Jobs
 Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc một câu ý nói là: ‘Nếu bạn sống mỗi ngày như ngày cuối trong cuộc đời, một ngày nào đó bạn sẽ làm được những điều đúng đắn’. Câu nói này ám ảnh tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi: ‘Nếu hôm nay là ngày cuối trong đời mình, liệu mình có muốn làm những việc như hôm nay?’ Và liên tiếp là những câu trả lời ‘Không’. Tôi nhận ra mình cần thay đổi – Steve Jobs
 

Gởi link [English - 15 danh ngôn của người nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫm] lên Gmail Bookmark Facebook Share Chia sẻ trên Facebook

 
    Hình ảnh
Click vào hình nhỏ để xem
English - 15 danh ngôn của người nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫmEnglish - 15 danh ngôn của người nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫmEnglish - 15 danh ngôn của người nổi tiếng khiến bạn phải suy ngẫm
hinh quang cao

''


    Phản hồi
edit Chia sẻ / bình luận

Gởi phản hồi :
Họ tên/ Email người gởi(*)
Nội dung (*)
Mã số xác nhận (*) Ma kiem tra


 
Trắc nghiệm Từ Vựng Anh Văn Online