Loading ..
    English Listening Resources
Listening is a natural way to learn a language. We offer a very easy way to learn English. After listening, review the bold vocabulary in the Transcript by trying quizzes. Enjoy ! Mời bạn lắng nghe bài đọc, và làm trắc nghiệm để học thuộc từ trong bài đọc theo từng chủ đề. Các hình thức trắc nghiệm được phân loại từ dễ đến khó, và có các ví dụ tương ứng giúp bạn vận dụng những từ đã học một cách hiệu quả.


Learn More .. Xem thêm các bài đọc khác..

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn