Loading ..
    Learn English OnlineWelcome to tracnghiemanhvan.com, if you want to learn English for free, you have come to the right place ! 

We have hundreds of listening lessons, writing sample essays, readings, vocabulary quizzes with audio and image, along with interactive exercises to help you learn English anytime, anywhere, on any Mobile device, tablet and computer..  In particular, the website allows you to save the vocabulary to Bookmarks, so you can review frequently these tested words on Bookmarks.
   
       
Website tracnghiemanhvan.com là một trung tâm dữ liệu cung cấp các bài học luyện nghe, bài đọc, bài luận mẫu, và trắc nghiệm từ vựng kết hợp với âm thanh, hình ảnh.. giúp bạn học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, trên các thiết bị Mobile, các loại điện thoại, máy tính bảng.

Đặc biệt, website cho phép bạn đánh dấu, lưu các từ vựng cần ghi nhớ vào Bookmarks, để bạn có thể ôn tập trắc nghiệm thường xuyên trên các từ vựng này, giúp bạn nhớ từ lâu hơn.

Website tracnghiemanhvan.com được thiết kế để chạy tốt trên các thiết bị Mobile, các loại điện thoại, máy tính bảng.. giúp bạn học Anh Văn mọi lúc mọi nơi.
   

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn