Loading ..
    Giới thiệuTrắc Nghiệm Từ Vựng Anh Văn Toàn Tập

I. Giới thiệu :

Website Trắc Nghiệm Từ Vựng Anh Văn Toàn Tập English Vocabulary Quizzes giúp bạn học từ vựng tiếng Anh đúng cách và nhớ từ nhanh hơn.


Website phân loại từ vựng thành nhiều chuyên mục riêng biệt cho các bạn lựa chọn, và sắp xếp thành nhiều hình thức trắc nghiệm khác nhau:

Vocabulary Quizzes Anh - Việt Anh - Anh Việt - Anh Việt - Anh
Trắc nghiệm từ vựng theo ví dụ minh họa :
Anh - Việt Anh - Anh Trắc nghiệm bằng hình ảnh.

Đặc biệt, website cho phép bạn đánh dấu, lưu các từ vựng cần ghi nhớ vào Bookmarks, để bạn có thể ôn tập trắc nghiệm thường xuyên trên các từ vựng này, giúp bạn nhớ từ lâu hơn.

English Vocabulary QuizzesII. Các chức năng chính :


Có 3 phần chính:
- Trắc nghiệmm toàn tập: trắc nghiệm Vocabulary Quizzes với kho từ vựng lớn, được cập nhật thường xuyên, và sắp xếp thành nhiều hình thức trắc nghiệm khác nhau.
- Trắc nghiệm bookmarks: là làm trắc nghiệm với các từ vựng mà bạn đã lưu trong bookmark.
- Danh sách Bookmarks: là danh sách quản lý từ vựng đã được đánh dấu, và có nhiều links tham khảo đến các từ điển quốc tế.


III. Hướng dẫn làm trắc nghiệm :


1. Hướng dẫn sử dụng tiện ích trong trang trắc nghiệm:
- Bạn vào trang trắc nghiệmm toàn tập.
- Sau đó chọn danh mục từ vựng, và chọn một hình thức trắc nghệm phù hợp với sở thích. Có nhiều loại hình thức trắc nghiệm : trắc nghiệm Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh, ..
- Để chọn câu trả lời đúng, bạn có thể nhập trực tiếp câu trả lời, hoặc chọn từ các option A B C D.
- Trang trắc nghiệm, có các nút bật hoặc ẩn các option A B C D. Chức năng này hữu ích giúp bạn rèn luyện trí nhớ, khi trực tiếp gõ từ vựng, mà không cần xem gợi ý từ các option abcd.


- Sau khi chọn các câu trả lời đúng, bạn nhấn nút Tính điểm để biết bao nhiêu câu làm đúng.
- Bạn nhấn vào link Các câu kế tiếp để làm tiếp các câu tiếp theo.

2. Hướng dẫn cách đánh dấu (bookmark) từ vựng:
- Bạn vào mục Trắc nghiệmm toàn tập.
- Sau khi click vào nút Tính điểm, chương trình sẽ chấm điểm bao nhiêu câu làm đúng.
- Lúc này, ở đầu mỗi câu hỏi,có xuất hiện checkbox, bạn check để chọn câu hỏi cần đánh dấu Bookmark, sau đó nhấn button Lưu vào danh sách bookmarks (ở cuối màn hình).
- Trắc nghiệm bookmarks: là làm trắc nghiệm với các từ vựng mà bạn cần ghi nhớ, đã lưu trong bookmark. Chức năng này giúp bạn rèn luyện trí nhớ trên các từ vựng này trong Bookmarks.


IV. Đăng nhập :


Để sử dụng hết các chức năng của hệ thống, bạn phải Đăng nhập vào hệ thống. Các bạn có thể sử dụng tài khoản sau để đăng nhập:

Click vào link Đăng nhập
- Tên đăng nhập: user1@baiviet.net
- Mật khẩu : user123

English Vocabulary Quizzes
Mời bạn bắt đầu.    Bảng điểm cao nhất của các thành viên
Thành viên Henry Tran , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:11, trắc nghiệm loại 7 - 5/31/2016 6:27:35 PM. (vào thi)
Thành viên van Tuan HD , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:14, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 11 - Workplace - Office Supplies - 5/31/2016 3:42:38 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:23, trắc nghiệm loại 1 - 5/18/2017 10:06:49 AM. (vào thi)
Thành viên Henry , email: vantuan.hd87, đạt 10 điểm, thời gian 0:25, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục Oxford - 7/12/2017 12:49:19 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 0:26, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 06 - Clothings - Cosmetics - Fashions - 10/16/2015 8:44:53 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 0:39, trắc nghiệm loại 6 - chuyên mục 07 - Animals around the World - 5/18/2017 10:12:18 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:42, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:46:53 PM. (vào thi)
Thành viên Đức Huy , email: huytamdp, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 3 - 10/8/2015 12:42:31 AM. (vào thi)
Thành viên thachlien , email: thachlien, đạt 10 điểm, thời gian 0:45, trắc nghiệm loại 1 - 5/5/2016 5:34:00 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 0:50, trắc nghiệm loại 1 - 11/20/2016 8:41:37 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:37:53 AM. (vào thi)
Thành viên Mun , email: thuylinh300715, đạt 10 điểm, thời gian 1:0, trắc nghiệm loại 3 - chuyên mục 03 - Families - Educations - 12/19/2017 7:27:46 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:2, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 9:58:03 PM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:16:25 PM. (vào thi)
Thành viên Huong Jiinby , email: huongjiinby, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 18 - Jobs and Occupations - 11/20/2015 5:06:25 PM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:4, trắc nghiệm loại 1 - 4/9/2017 8:35:24 AM. (vào thi)
Thành viên Valonekowd , email: valonekowd78, đạt 10 điểm, thời gian 1:5, trắc nghiệm loại 1 - 6/19/2015 2:39:15 PM. (vào thi)
Thành viên ngocnhung , email: ngocnhung28121999, đạt 10 điểm, thời gian 1:6, trắc nghiệm loại 5 - 11/18/2015 7:37:40 PM. (vào thi)
Thành viên thuhuyn , email: huynhthuong1092, đạt 10 điểm, thời gian 1:8, trắc nghiệm loại 6 - 6/10/2015 2:04:07 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:10, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 08 - Body parts - Healthcare - 10/15/2015 3:40:36 PM. (vào thi)
Thành viên vubaloi , email: vubaloi84, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 3 - 1/14/2016 9:19:41 PM. (vào thi)
Thành viên Hoa , email: thienthanconcon102, đạt 10 điểm, thời gian 1:11, trắc nghiệm loại 1 - 10/16/2016 10:57:29 AM. (vào thi)
Thành viên New member , email: user1, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/23/2016 3:24:40 PM. (vào thi)
Thành viên ngo cong tung , email: ngocongtung, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 10 - Household Goods - 10/19/2015 10:13:05 AM. (vào thi)
Thành viên DHL , email: uthien.htp, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - chuyên mục 05 - Foods and fruits - 12/14/2017 10:00:42 PM. (vào thi)
Thành viên tuidayne , email: netuiday, đạt 10 điểm, thời gian 1:12, trắc nghiệm loại 1 - 7/28/2018 7:20:30 AM. (vào thi)

 
Quizzes to Test Your English Vocabulary:
View Video Guide

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Chọn hình thức Trắc Nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh:
Video hướng dẫn

Change to English

Chuyển qua Tiếng Việt
Các hình thức trắc nghiệm từ vựng Anh Văn